VUKV

VUKV

Realizace redesignu webové prezentace ústavu pro výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel. Grafické návrhy a předtisková příprava tiskových materiálů.

SPML

SPML

Redesign a realizace webové prezentace pro Společnost pro management a leadership, s.r.o.. Součástí prezentace je i zabezpečený přístup k materiálům pro účastníky studia.

CPML

CPML

Realizace nové webové prezentace pro ambulantní lymfocentrum v Praze 2. Součástí projektu je programové vytvoření speciální online diagnostiky a rozhraní pro testování výživových poradců.

... a jsme na konci?

... a jsme na konci?