SPML

Redesign a realizace webové prezentace pro Společnost pro management a leadership, s.r.o.. Součástí prezentace je i zabezpečený přístup k materiálům pro účastníky studia.