VUKV

Realizace redesignu webové prezentace ústavu pro výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel. Grafické návrhy a předtisková příprava tiskových materiálů.