Realizace redesignu webové prezentace ústavu pro výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel. Grafické návrhy a předtisková příprava tiskových materiálů.

Návrh logotypu a redesign webové prezentace nových apartmánů v Orlických horách.

Realizace webových stránek a tiskových propagačních materiálů (letáky, billboardy, brožury atp.).

Grafické návrhy a příprava tiskových materiálů (billboardy, letáky, schémata atd.) pro Bohemia LED.

Grafické návrhy a příprava tiskovýc materiálů (bannery, billboardy, letáky, inzeráty atd.) autokosmetiky SONAX pro společnost Motorsport spol. s r.o..

Webová prezentace včetně rezervačního systému sportovního lovu sumců na rybníku Sumčák. Součástí spolupráce bylo i vytvoření logotypu a tiskových materiálů k propagaci.

Realizace eshopu s nabídkou autokosmetiky SONAX pro společnost Motorsport spol. s r.o.. V rámci dlouhodobé spolupráce připravuji i tiskové materiály jako jsou bannery, billboardy, letáky, inzeráty atd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram